Vårens arbetsdag Norra!

VÅRENS ARBETSDAG LÄNSÖ NORRA ÄR INSTÄLLD! Styrelsen har beslutat att vårens arbetsdag som skulle ha infallit den 9:e Maj är inställd.
Då Covid-19 viruset härjar och smittspridningsrisken är stor så har vi valt att ställa in vårens gemensamma arbetsdag. Då folkhälsomyndigheten rekommenderar att man inte skall samlas i större grupper så följer vi naturligtvis dessa rekommendationer.
Det är upp till varje arbetsgrupp om man vill anordna gemensamma aktiviteter i mindre grupper vid olika tillfällen för att utföra det som behövs.
Den gemensamma samlingen med korv och kaffe samt information ställs däremot in (nyhetsbrev kommer skickas ut kommande vecka).
Vi hoppas på att detta är övergående och att vi kan träffas på höstens arbetsdag istället. Ta hand om Er!
Styrelsen Länsö Norra Tomtägareförening