Skogen

Föreningen äger all skog mellan våra tomter, det vill säga att vi alla äger den tillsammans. Skog växer och är föränderlig. Länsö är en Ö som vi ser som en tillflykt för rekreation och återhämtning!

För att vi skall kunna hålla vår Ö vacker och tillgänglig så är vi tvungna att vid vissa tider göra insatser med skogsvård. Under sensommaren och början på hösten är det dags att gallra och vårda vår skog så att vi även i framtiden kan njuta av den.

Extrastämman i slutet på juli 2013 bestämde att ge styrelsen mandat för att utföra skogsvårdande åtgärder. Styrelsen har anlitat Mellanskog som konsult att genomföra åtgärderna, dessa kommer att utföras under hösten 2014. Mer information kommer att delges när alla bitar är på plats.