Skogen

Föreningen äger all skog mellan våra tomter, det vill säga att vi alla äger den tillsammans. Skog växer och är föränderlig. Länsö är en Ö som vi ser som en tillflykt för rekreation och återhämtning!

För att vi skall kunna hålla vår Ö vacker och tillgänglig så är vi tvungna att vid vissa tider göra insatser med skogsvård. Under sensommaren och början på hösten är det dags att gallra och vårda vår skog så att vi även i framtiden kan njuta av den.

Under Januari 2019 så slog stormen Alfrida till hårt mot Roslagen och även mot Länsö. Vi har på ön uppskattningsvis 300-400 stormfällen, styrelsen jobbar nu på att få en entreprenör att komma ut till ön och ta rätt på dessa träd. Då många markägare i Roslagen sitter i samma situation och dom pråmar som finns att tillgå är mycket upptagna så kan det ta en viss tid innan vi får hjälp. Men vi jobbar på det och ska se till att det kommer att göras så snabbt det går!