Vägar

Föreningens vägar är totalt c:a 2800 meter långa. Våra vägar heter, Måsvägen, Tärnvägen, Gräsandsvägen, Hägervägen och Grisslevägen.

Vägarna är viktiga och förvaltas av föreningen, det viktiga i en förening är att alla medlemmar ställer upp och samverkar för varandra. Om varje tomtägare ser till att vårda sin del av vägen utanför sin tomt så underlättar det för vägansvariga med underhållet.

Det du kan göra är att kratta, trimma och ta bort ogräs från din vägsträcka, se också till att hålla ditt dike rent så att regnvatten och dylikt kan komma fram och inte behöver ta en omväg ”på vägen”!