Dricksvatten

Vår gemensamma vattenläggning håller nu på att genomgå en ordentlig uppdatering.

Det nya pumphuset skall stå på plats nu under 2019, schaktningsarbeten påbörjas nu i juni och grundet skall gjutas i sommar. Huset skall sedan byggas under sensommar och höst, allt material finns redan nu på plats.

Mer uppdateringar kommer under sommaren.

Vattengruppen: Anders Jansson och Göran Eriksson