Dricksvatten

Vi har installerat en filteranläggning i pumphuset. Det är ett partikelfilter samt ett UV-ljus filter som skall reducera bakteriemängden ned till godkända nivåer. Detta arbete utfördes av Conny, Rolle och Anders under tisdagen och vi räknar med att ta nya prov om några veckor.

Som vi kan se så har vi bra vatten och förhoppningsvis Östhammars bästa vatten efter denna åtgärd!