Bryggor

Föreningen äger och förvaltar 7 st bryggor; vår fastlandsbrygga (L-bryggan) samt 4st betong bryggor på Länsö samt 2st uthyrningsbryggor i trä vid sundet.