Jakt

Jakttillstånd på Länsö Norra innehavs utav föreningen som valt att ut arrendera jakten till Örjan Enehall (070-6207661).

Säsongen för jakt äger rum 1/10 – 31/3 måndag till torsdag 06.00 – 18.00, fredag 06.00 – 12.00, ingen jakt lördag och söndag.

Området för jaktens utövande är delvis bebott. Jakt och skottlossning måste ske under särskilt ansvar och med extra hänsynstagande från jägarnas sida.

Innan jakt bedrivs inom området, ska boende och andra som vistas i området på lämpligt sätt informeras om förestående jakt.

Skott får ej avlossas så att människor, husdjur eller egendom kan skadas därav.

Tillståndshavaren erinras om att för jaktens utövande iaktta bestämmelserna i jaktlagstiftningen och i vapenlagstiftningen.