Midsommar

Midsommar arrangeras av Norra och Södra tillsammans varje år, det är respektive arbetsgrupp i föreningarna som gemensamt arrangerar det uppskattade firandet.

Ni som jobbar eller är företagare och har tillgång till att kunna få presentprodukter, reklam och dylikt. Ni är varmt välkomna att bidra med priser till lotterier etc.