Södra Länsö inför koppeltvång på hundar

Södra Länsö inför Koppeltvång
Södra Länsö inför Koppeltvång

Ta gärna med dig hunden i naturen, för visst är det härligt att kunna låta sin hund springa av sig! Men för att skydda andra personer, andra hundar, vilda däggdjur och fåglar är kraven på dig som hundägare stora. Sedan årsskiftet gäller därför koppeltvång på hundar som vistas på föreningens mark på Södra Länsö.

Sedan årsskiftet har styrelsen på södra Länsö infört koppeltvång vilket innebär att du måste hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Sedan en tid tillbaka har ett flertal incidenter rapporterats till SLEF styrelse gällande lösspringande hundar vilka inte bara utsatt både enskilda personer och deras hundar för obehagliga och stressade situationer, utan även det vilda djurlivet på ön. Dessutom finns ett flertal personer på ön som rapporterat att de är hundrädda, allt från barn till vuxna. På grund av detta inför nu styrelsen alltså ett krav på att du måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. 

Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller. Detta framgår av paragraf 16 i lagen om tillsyn över hundar och katter(2007:1150)

Koppeltvånget gäller på föreningens mark på hela Södra Länsö, året runt under dygnets alla timmar från 2021-01-01 och tillsvidare. 

SLEF Styrelse

Nybyggnation vid södras badplats

Hej alla på Södra,

Patric och Anna Abelt kommer nu i oktober att starta upp sitt husbygge  i anslutning till Södras badplats.  Deras tomt är 1:35 (den rakt upp från stranden) och bygget beräknas vara klara under våren 2021.

Styrelsen har kommit överens med Patric och Anna om en yta som bygget kan ha tillgång till enligt markering i kartan nedan. Den som har sin fyrhjuling inom området ombeds att flytta den så att ytan blir fri och åtkomlig.

Förslagsvis parkeras fyrhjulingar på vänster sida om vägen när man kommer ner till stranden, dvs på samma sida där hammocken normalt sett står. Detta för att inte några fordon ska stå i vägen för byggarbetsplatsen.

Tack på förhand för förståelsen.

Vänliga hälsningar från Patric och Anna Abelt samt styrelsen.

 

Bygge i anslutning till södras badplats
Bygge i anslutning till södras badplats. Parkera ej i markerat område.

Ny grupp ska arbeta för bättre vattenkvalitet i fjärdarna

En grupp som kallar sig Friskare vatten i Östhammars- och Granfjärdarna har bildats.

En tidigare sammanslutning har under flera år arbetat med denna fråga gentemot Östhammars kommun. Kommunen har hittills ställt sig avvisande till fler förslag om lösningar på detta problem.

Ett exempel är ett erbjudande från Forsmarks kärnkraftverk. Verket erbjöd sig att utöka sin egen reningskapacitet och därmed kunna koppla på ledningar från Östhammar. Kommunen tackade nej.

En del som dock genomförts är anläggandet av våtmarkerna norr om Östhammar. Det har emellertid visat sig att den befintliga anläggningen är otillräcklig, för att få den att fungera måste den utökas och i det fallet handlar det om tomtägarfrågor.

Problemen är flera och det handlar om stora pengar. Den nytillsatta gruppen ska arbeta vidare med dessa frågor. Ordförande är Diana Janse, i den moderata oppositionen. Bland andra medlemmar i gruppens styrelse finns Chris Heister, fd landshövding i Stockholm samt andra vattenkunniga. Syftet med gruppen är att engagera byalagen och samfälligheterna i Östhammars kommun.

Den nya gruppen ska ha ett sammanträde den 11 november. En handlingsplan ska sammanställas och det yttersta syftet är att få EU-bidrag till projektet att rena fjärdarna runt omkring oss.

Regler för 4-hjulingar och motorsågar

Gå in på nedanstående länkar till  Arbetsmiljöverket  och Transportstyrelsen för att ladda ner broschyrer med regler för användande av motorsågar och 4-hjulingar. Klicka på eller kopiera länkarna och klistra in i url-fältet.

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/4-hjuling_ts201502_webb_2016-11-25.pdf

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-motorkedjesagar-och-rojsagar-foreskrifter-afs2012-1.pdf