Södras badplats

Hej alla på Södra,

Patric och Anna Abelt kommer nu i oktober att starta upp sitt husbygge  i anslutning till Södras badplats.  Deras tomt är 1:35 (den rakt upp från stranden) och bygget beräknas vara klara under våren 2021.

Styrelsen gått igenom den ytan dom behöver tillgång till under byggnationen i enlighet med bifogad bilaga där ytan framgår, därför ber vi dom som har sina fyrhjulingar på platsen att dessa flyttas så ytan blir fri och åtkomlig.

Förslagsvis parkeras fyrhjulingar på vänster sida om vägen när man kommer ner till stranden, dvs på samma sida där hammocken normalt sett står. Detta för att inte några fordon ska stå i vägen för byggarbetsplatsen.

Tack på förhand för förståelsen.

MVH Patric Abelt och Anna Abelt

 

Bygge i anslutning till södras badplats
Bygge i anslutning till södras badplats. Parkera ej i markerat område.

Ny grupp ska arbeta för bättre vattenkvalitet i fjärdarna

En grupp som kallar sig Friskare vatten i Östhammars- och Granfjärdarna har bildats.

En tidigare sammanslutning har under flera år arbetat med denna fråga gentemot Östhammars kommun. Kommunen har hittills ställt sig avvisande till fler förslag om lösningar på detta problem.

Ett exempel är ett erbjudande från Forsmarks kärnkraftverk. Verket erbjöd sig att utöka sin egen reningskapacitet och därmed kunna koppla på ledningar från Östhammar. Kommunen tackade nej.

En del som dock genomförts är anläggandet av våtmarkerna norr om Östhammar. Det har emellertid visat sig att den befintliga anläggningen är otillräcklig, för att få den att fungera måste den utökas och i det fallet handlar det om tomtägarfrågor.

Problemen är flera och det handlar om stora pengar. Den nytillsatta gruppen ska arbeta vidare med dessa frågor. Ordförande är Diana Janse, i den moderata oppositionen. Bland andra medlemmar i gruppens styrelse finns Chris Heister, fd landshövding i Stockholm samt andra vattenkunniga. Syftet med gruppen är att engagera byalagen och samfälligheterna i Östhammars kommun.

Den nya gruppen ska ha ett sammanträde den 11 november. En handlingsplan ska sammanställas och det yttersta syftet är att få EU-bidrag till projektet att rena fjärdarna runt omkring oss.

Regler för 4-hjulingar och motorsågar

Gå in på nedanstående länkar till  Arbetsmiljöverket  och Transportstyrelsen för att ladda ner broschyrer med regler för användande av motorsågar och 4-hjulingar. Klicka på eller kopiera länkarna och klistra in i url-fältet.

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/korkort/4-hjuling_ts201502_webb_2016-11-25.pdf

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-motorkedjesagar-och-rojsagar-foreskrifter-afs2012-1.pdf