Om Länsö

Vår ö

Länsö är ca 2.4 km lång och 0.9 km bred. Om man räknar in halvön Gränskäret är öns största bredd ca 1.2 km. Mellan Länsös Norra spets och Frebbenholm går ett sund med bro över och räknar man in även Frebbenholm blir den totala längden ca 3 km.

Det finns två föreningar (samfälligheter) på ön. Norra och Södra Länsö. Föreningarna heter Länsö Norra Tomtägareförening och Södra Länsö Ekonomiska Förening (SLEF). Kontaktuppgifter till styrelserna och andra aktiva i föreningarna finns under respektive flik för norra och södra högst upp på sidan.

Föreningarna ansvarar för dricksvatten, vägar, markskötsel, skogsbruk, brygg- och parkeringsplatser, fiske, brandskydd mm.

Totalt antal tomter är 81 st på Norra och 102 st på Södra. Utöver tomtmarken finns allmänning som ägs och förvaltas av föreningarna.