Höstens arbetsdag Norra Länsö!

KALLELSE! Höstens arbetsdag på NORRA Länsö blir Lördagen den 5:e September med start kl.09.00! INGEN Korv lunch serveras (med tanke på Corona säkerheten)!  ÅRSMÖTE hålls på Midsommarängen c:a 12.30! Separat kallelse med dagordning kommer att mejlas ut till alla medlemmar inom 14 dagar innan mötet! Kom ihåg att hålla avstånd och om du inte kan komma, så kanske du kan ge en fullmakt till någon.
Väl mött! / Styrelsen Norra Länsö Tomtägareförening.

Framflyttat årsmöte i Norras förening

Framflyttning av ordinarie årsmöte i Norra Länsö Tomtägareförening år 2020

 

Ordinarie årsmötesstämma som skall hållas i Juni månad kommer att flyttas fram till September månad.

Styrelsen åberopar Folkhälsomyndighetens allmänna råd att skjuta upp föreningars årsmöten då Corona krisen pågår.

Kallelse kommer att skickas ut i Augusti till mötet i September, vi hoppas på förståelse för detta.

Årets medlemsavgift samt extra hyrda platser kommer att faktureras ut i Juni, om det skulle bli någon förändring vid årsmötet så korrigeras detta i efterhand.

Ha en bra sommar och ta hand om varandra! Tänk på att hålla avstånd!

Styrelsen Norra Länsö Tomtägareförening.

Vårens arbetsdag Norra!

VÅRENS ARBETSDAG LÄNSÖ NORRA ÄR INSTÄLLD! Styrelsen har beslutat att vårens arbetsdag som skulle ha infallit den 9:e Maj är inställd.
Då Covid-19 viruset härjar och smittspridningsrisken är stor så har vi valt att ställa in vårens gemensamma arbetsdag. Då folkhälsomyndigheten rekommenderar att man inte skall samlas i större grupper så följer vi naturligtvis dessa rekommendationer.
Det är upp till varje arbetsgrupp om man vill anordna gemensamma aktiviteter i mindre grupper vid olika tillfällen för att utföra det som behövs.
Den gemensamma samlingen med korv och kaffe samt information ställs däremot in (nyhetsbrev kommer skickas ut kommande vecka).
Vi hoppas på att detta är övergående och att vi kan träffas på höstens arbetsdag istället. Ta hand om Er!
Styrelsen Länsö Norra Tomtägareförening