Framflyttat årsmöte i Norras förening

Framflyttning av ordinarie årsmöte i Norra Länsö Tomtägareförening år 2020

 

Ordinarie årsmötesstämma som skall hållas i Juni månad kommer att flyttas fram till September månad.

Styrelsen åberopar Folkhälsomyndighetens allmänna råd att skjuta upp föreningars årsmöten då Corona krisen pågår.

Kallelse kommer att skickas ut i Augusti till mötet i September, vi hoppas på förståelse för detta.

Årets medlemsavgift samt extra hyrda platser kommer att faktureras ut i Juni, om det skulle bli någon förändring vid årsmötet så korrigeras detta i efterhand.

Ha en bra sommar och ta hand om varandra! Tänk på att hålla avstånd!

Styrelsen Norra Länsö Tomtägareförening.

Vårens arbetsdag Norra!

VÅRENS ARBETSDAG LÄNSÖ NORRA ÄR INSTÄLLD! Styrelsen har beslutat att vårens arbetsdag som skulle ha infallit den 9:e Maj är inställd.
Då Covid-19 viruset härjar och smittspridningsrisken är stor så har vi valt att ställa in vårens gemensamma arbetsdag. Då folkhälsomyndigheten rekommenderar att man inte skall samlas i större grupper så följer vi naturligtvis dessa rekommendationer.
Det är upp till varje arbetsgrupp om man vill anordna gemensamma aktiviteter i mindre grupper vid olika tillfällen för att utföra det som behövs.
Den gemensamma samlingen med korv och kaffe samt information ställs däremot in (nyhetsbrev kommer skickas ut kommande vecka).
Vi hoppas på att detta är övergående och att vi kan träffas på höstens arbetsdag istället. Ta hand om Er!
Styrelsen Länsö Norra Tomtägareförening

TILLFÄLLE ATT LÄMNA METALLSKROT

TILLFÄLLE ATT LÄMNA SKROT!

Helgen 7-8 september så kommer ett flak stå placerat vid båtrampen på Svedda. Där får alla på Länsö och Frebben lämna metallskrot som man vill bli av med kostnadsfritt.

Allt som innehåller metaller till största del (plåttak, rör, kabel, vitvaror, gräsklippare, vitvaror etc).

Det som INTE får slängas är hushållssopor, trä, gips, kakel, sten, plast och miljöfarliga vätskor såsom färgburkar etc. Ja ni förstår nog!