Regler för båtar vid Svedda

Det är viktigt att alla båtar som som ligger på land vid Svedda skall vara sjösatta före vårens arbetsdag, som sker de första dagarna i maj. Detta för att att underhåll kan ske utan hinder. Under årets arbetsdag ställde kvarvarande båtar till med problem under röjningen.