Framflyttat årsmöte i Norras förening

Framflyttning av ordinarie årsmöte i Norra Länsö Tomtägareförening år 2020

 

Ordinarie årsmötesstämma som skall hållas i Juni månad kommer att flyttas fram till September månad.

Styrelsen åberopar Folkhälsomyndighetens allmänna råd att skjuta upp föreningars årsmöten då Corona krisen pågår.

Kallelse kommer att skickas ut i Augusti till mötet i September, vi hoppas på förståelse för detta.

Årets medlemsavgift samt extra hyrda platser kommer att faktureras ut i Juni, om det skulle bli någon förändring vid årsmötet så korrigeras detta i efterhand.

Ha en bra sommar och ta hand om varandra! Tänk på att hålla avstånd!

Styrelsen Norra Länsö Tomtägareförening.

Ny grupp ska arbeta för bättre vattenkvalitet i fjärdarna

En grupp som kallar sig Friskare vatten i Östhammars- och Granfjärdarna har bildats.

En tidigare sammanslutning har under flera år arbetat med denna fråga gentemot Östhammars kommun. Kommunen har hittills ställt sig avvisande till fler förslag om lösningar på detta problem.

Ett exempel är ett erbjudande från Forsmarks kärnkraftverk. Verket erbjöd sig att utöka sin egen reningskapacitet och därmed kunna koppla på ledningar från Östhammar. Kommunen tackade nej.

En del som dock genomförts är anläggandet av våtmarkerna norr om Östhammar. Det har emellertid visat sig att den befintliga anläggningen är otillräcklig, för att få den att fungera måste den utökas och i det fallet handlar det om tomtägarfrågor.

Problemen är flera och det handlar om stora pengar. Den nytillsatta gruppen ska arbeta vidare med dessa frågor. Ordförande är Diana Janse, i den moderata oppositionen. Bland andra medlemmar i gruppens styrelse finns Chris Heister, fd landshövding i Stockholm samt andra vattenkunniga. Syftet med gruppen är att engagera byalagen och samfälligheterna i Östhammars kommun.

Den nya gruppen ska ha ett sammanträde den 11 november. En handlingsplan ska sammanställas och det yttersta syftet är att få EU-bidrag till projektet att rena fjärdarna runt omkring oss.

TILLFÄLLE ATT LÄMNA METALLSKROT

TILLFÄLLE ATT LÄMNA SKROT!

Helgen 7-8 september så kommer ett flak stå placerat vid båtrampen på Svedda. Där får alla på Länsö och Frebben lämna metallskrot som man vill bli av med kostnadsfritt.

Allt som innehåller metaller till största del (plåttak, rör, kabel, vitvaror, gräsklippare, vitvaror etc).

Det som INTE får slängas är hushållssopor, trä, gips, kakel, sten, plast och miljöfarliga vätskor såsom färgburkar etc. Ja ni förstår nog!