VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR I SÖDRA LÄNSÖ EKONOMISKA FÖRENING

Under föregående helg gjordes en inventering av läget även på Södras marker. Status och plan ser ut som följer:

 

  1. Fortfarande ligger fallna träd över elledningar och det är absolut förbjudet att röra dessa träd, förenat med livsfara. Vattenfall är medveten om situationen på Länsö men vi har inte fått bekräftat någon tidplan på när detta kommer åtgärdas. Vad vi känner till så är det endast Knösenvägen som fortfarande är strömlöst.

 

  1. På några vägar ligger fallna träd över vägen, föreningen kommer att ta bort dessa så snart det är möjligt. Främst gäller det Söderuddsvägen vid el centralen samt något träd gamla midsommarängen. Det kan eventuellt även förekomma att träd fallit ut från någon tomt över vägen. Föreningen kan inte ur försäkringsperspektiv ta sig an dessa träd men vi kommer meddela respektive fastighetsägare i så fall.

 

  1. Även Södra har ca 100-200 träd som fallit i skogarna. Vi kommer gemensamt med Norra se över möjligheterna att hitta en ekonomisk hållbar lösning med en entreprenör som kan ta hand om detta. Vi vill inte att någon enskilt medlem tar sig an dessa träd förrän vi vet möjligheterna. Detta kommer antagligen i så fall ske senare under vinter/våren.

 

/Styrelsen Södra Länsö Ekonomiska Föreningen