Länsö Norra Arbetsdag våren 2019

VÅRENS ARBETSDAG 2019

DEN 11-12/5 KL.10.00

SAMLING VID RESPEKTIVE GRUPP

Lunch samling med förtäring kl.13.00 på Midsommarängen, information från styrelsen i samband med detta.

Styrelsen

Länsö Norra Tomtägareförening