Södra Länsö inför rekommendation om koppling av hundar

Södra Länsö inför Koppeltvång
Södra Länsö inför rekommendation om koppling av hundar

Ta gärna med dig hunden i naturen, för visst är det härligt att kunna låta sin hund springa av sig! Men kom ihåg att du som hundägare är ansvarig för att skydda andra personer, andra hundar, vilda däggdjur och fåglar. Sedan årsskiftet gäller därför en rekommendation om koppling av hundar som vistas på föreningens mark på Södra Länsö

Vid årsstämman 20/6 ändrades styrelsens tidigare beslut till att gälla som en rekommendation om koppling av hundar. Stämman fattade beslut om att rekommendationen fortsatt ska gälla året om, tills vidare. Det betyder att du som hundägare behöver koppla din hund om det krävs för att se till att inte utsätta vilda djur, andra hundar och mötande människor för obehag. I situationer där det finns många människor och framför allt barn, t.ex. på badplatsen, är det särskilt viktigt att koppla sin hund.

Bakgrunden till de nya rekommendationerna är att det sedan en tid tillbaka har inträffat ett flertal incidenter med lösspringande hundar där både personer med hund och det vilda djurlivet på ön utsatts för obehagliga och stressade situationer. Ett flertal personer, både barn och vuxna, har också informerat styrelsen om att de är hundrädda. 

Hundägares ansvar finns reglerat i ”Lagen om tillsyn över hundar och katter”.  Det är Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet för att se till att lagen följs. Enligt lagen är du som hundägare skyldig att känna till vad som gäller enligt lagen, följa reglerna samt är ansvarig om din hund orsakar någon skada. I lagen står också att en hundägare behöver ha extra uppsikt över sin hund under perioden 1 mars – 20 augusti. Du som hundägare behöver då se till att hunden inte kan springa fritt där det finns vilda djur. Eftersom det finns rådjur och andra djur med ungar på ön som inte får jagas av hund kan det innebära att man måste koppla sin hund åtminstone under denna period, men även övrig tid enligt gällande rekommendation.

 lagen om tillsyn över hundar och katter(2007:1150)

Rekommendationen gäller på föreningens mark på hela Södra Länsö, året runt under dygnets alla timmar från 2021-01-01 och tillsvidare. 

SLEF Styrelse