Södra Länsö inför koppeltvång på hundar

Södra Länsö inför Koppeltvång
Södra Länsö inför Koppeltvång

Ta gärna med dig hunden i naturen, för visst är det härligt att kunna låta sin hund springa av sig! Men för att skydda andra personer, andra hundar, vilda däggdjur och fåglar är kraven på dig som hundägare stora. Sedan årsskiftet gäller därför koppeltvång på hundar som vistas på föreningens mark på Södra Länsö.

Sedan årsskiftet har styrelsen på södra Länsö infört koppeltvång vilket innebär att du måste hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Sedan en tid tillbaka har ett flertal incidenter rapporterats till SLEF styrelse gällande lösspringande hundar vilka inte bara utsatt både enskilda personer och deras hundar för obehagliga och stressade situationer, utan även det vilda djurlivet på ön. Dessutom finns ett flertal personer på ön som rapporterat att de är hundrädda, allt från barn till vuxna. På grund av detta inför nu styrelsen alltså ett krav på att du måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. 

Hundägare har så kallat ”strikt ansvar” för sin hund. Det innebär att du till och med kan hållas ansvarig för skada som hunden orsakar även om någon annan har hand om den. I ansvaret ingår också att känna till vilka lagar och regler som gäller. Detta framgår av paragraf 16 i lagen om tillsyn över hundar och katter(2007:1150)

Koppeltvånget gäller på föreningens mark på hela Södra Länsö, året runt under dygnets alla timmar från 2021-01-01 och tillsvidare. 

SLEF Styrelse