VIKTIG INFORMATION TILL ALLA MEDLEMMAR I SÖDRA LÄNSÖ EKONOMISKA FÖRENING

Under föregående helg gjordes en inventering av läget även på Södras marker. Status och plan ser ut som följer:

 

  1. Fortfarande ligger fallna träd över elledningar och det är absolut förbjudet att röra dessa träd, förenat med livsfara. Vattenfall är medveten om situationen på Länsö men vi har inte fått bekräftat någon tidplan på när detta kommer åtgärdas. Vad vi känner till så är det endast Knösenvägen som fortfarande är strömlöst.

 

  1. På några vägar ligger fallna träd över vägen, föreningen kommer att ta bort dessa så snart det är möjligt. Främst gäller det Söderuddsvägen vid el centralen samt något träd gamla midsommarängen. Det kan eventuellt även förekomma att träd fallit ut från någon tomt över vägen. Föreningen kan inte ur försäkringsperspektiv ta sig an dessa träd men vi kommer meddela respektive fastighetsägare i så fall.

 

  1. Även Södra har ca 100-200 träd som fallit i skogarna. Vi kommer gemensamt med Norra se över möjligheterna att hitta en ekonomisk hållbar lösning med en entreprenör som kan ta hand om detta. Vi vill inte att någon enskilt medlem tar sig an dessa träd förrän vi vet möjligheterna. Detta kommer antagligen i så fall ske senare under vinter/våren.

 

/Styrelsen Södra Länsö Ekonomiska Föreningen

Grannsamverkan

För att förbättra och förebygga skyddet mot oönskade händelser såsom t.ex. brand, hjärtstopp, stölder etc. så har föreningarna på Länsö bestämt att jobba för att minska sådana företeelser i samverkan inom föreningarna och tillsammans med myndigheterna.

Vi har därför beslutat att via den officiella och gratis appen ”Safeland” erbjuda alla medlemmar att ladda ner appen till sin smarta telefon för att snabbt kunna signalera vid larm och fara.

Gå in på er sök sajt för appar och sök efter ”Safeland” tidigare ”Tryggve”, ladda ner appen, därefter sök efter gruppen ”Länsö” och sök medlemskap, administratören aktiverar sedan ert medlemskap inom kort.

Sedan kan man i appen lägga in meddelanden med olika prioriteter, den lägsta ”grön” är tex att en båt har slitit sig eller att det stryker om kring konstiga personer på bryggan etc. Sedan kan du även skicka högprioriterade meddelanden ”röda” om det brinner eller hjärtstopp eller annan livsviktig information, då går ett alarm ut till alla anslutna, typ väckarklockasignal!

Klicka på länken och läs mer https://www.safe.land/se/hem/

OBSERVERA! Att det är endast alvarliga meddelande som förmedlas, det är inget chattforum!

Med vänlig hälsning
Anders Jansson

Grundvattennivåer 2018

Förra säsongen var som bekant grundvattennivåerna onormalt låga. Vi införde därför vissa restriktioner för vattenanvändningen.  

Hej!

Förra säsongen var som bekant grundvattennivåerna onormalt låga.

Vi införde därför vissa restriktioner för vattenanvändningen.

Efter den regniga hösten och en vinter med relativt mycket snö, ser det mycket bättre ut med grundvattnet. Vi uppmanar trots detta att vara sparsamma med vattnet exv. kan det vara onödigt att vattna gräsmattan med slang.

Hälsningar

Vattengrupperna Länsö Norra o Södra. 

Sjösättning/upptagning av båtar

Under sommaren har Länsö Södras badstrand förbättrats med ny markduk och ny sand fyllts på.

För att stranden ska förbli i detta fina skick är sjösättning/upptagning av båtar eller angöring via själva badstranden mellan bryggorna förbjuden.

Skyltar har satts upp.

En plats för upptagning/sjösättning kommer att göras i ordning strax söder om bryggorna.

Tills detta är klart hänvisas till Länsö Norras ramp.

Länsö historia av Ove Sjöberg

Norras tidigare ordförande Ove Sjöberg som har i det stora röda huset (ser ut som skolhus) sedan 40 år här på Länsö, han har forskat och skrivit en historia berättelse om Länsö från gammalt till nu.