Ny styrelse på Länsö Södra

Vid Länsö Södras årsstämma den 5/5 avgick Michael Brauer som ordförande.  Ingrid Ekholm avgick som suppleant. Vi tackar för deras insatser!

Till ny ordförande valdes Stefan Törnblom.

Styrelsen i sin helhet: se under fliken Styrelse