måndag, 21 oktober 2013 15:32

Södra Länsö ekonomiska förening

Södra Länsö ekonomiska förening äger sedan mars 2007 stamfastigheten Börstils-Länsö 1:10 och 1:13, dvs ängar, skog och vägar och fiskevatten på Södra Länsö (varje fritidsfastighet är naturligtvis individuellt ägd). Sedan 1 juli 2011 har Södra Länsö ekonomiska förening även övertagit uppgifter som skötsel av parkering, bryggor, bad och vägar på Södra Länsö.

Vi var ett 30-tal ägare som var oroade över att någon fastighetsspekulant skulle köpa upp ön och exploatera den. Vi var därför glada att en av våra medlemmar köpte fastigheten för att sälja den vidare till föreningsmedlemmarna. Det har varit många problem på vägen, med möten, diskussioner, för att inte tala om överklagandet till Jordbruksverket. Men nu äger vi södra halvan av Länsö!

Vi är i dag 88 medlemmar i föreningen som äger stamfastigheten (juli 2012). Vi är angelägna att så många som möjligt av fastighetsägarna (cirka 100) är delägare av Södra Länsö.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att påverka hur Södra Länsö förvaltas.

Exempelvis: vägarnas standard, avverkning vår skog. Hur kan vi hålla våra ängar öppna, vassbekämpning. Vi har även jaktmark och fiskevatten. I dag är våra resurser begränsade, så vi kan inte ha alltför höga ambitioner. Men vi kommer att få bättre ekonomi om vi blir fler.

Medlemskapet i ekonomiska föreningen är knutet till fastigheten och öppet för fastighetsägare på Södra Länsö. Man blir medlem i föreningen genom att betala vår insatsavgift som är:

1 600 kronor till Södra Länsö Ekonomiska föreningen, pg nr: 163 75 27-1

(Om du köpt nyligen så kan den tidigare ägaren betalt insatsen till föreningen)

Vid inbetalning av insatsen 1 600 kronor till föreningen anger du fastighetsnummer på den fastighet du äger samt namn, adress och mailadress. (Vi försöker hålla kostnaderna ner genom att informera via mail)

Åke Jansson
Ordförande i Södra Länsö ekonomiska förening
Välkommen som delägare till vår fina Ö