måndag, 21 oktober 2013 15:32

Södra Länsö ekonomiska förening

Södra Länsö ekonomiska förening äger sedan mars 2007 stamfastigheten Börstils-Länsö 1:10 och 1:13, dvs ängar, skog och vägar och fiskevatten på Södra Länsö (varje fritidsfastighet är naturligtvis individuellt ägd). Sedan 1 juli 2011 har Södra Länsö ekonomiska förening även övertagit uppgifter som skötsel av parkering, bryggor, bad och vägar på Södra Länsö.

Länsö foldern