fredag, 28 september 2018 04:03

Vattenanalys september 2018

Här är det utökade biologiska och kemiska vattenprovet som togs 10/9.

Analysresultat länk

Detta prov visar på ett något för högt värde på Coloforma bakterier.

Som synes många ingående kemiska parametrar i provet, tur att vi bara behöver ta detta vart tredje år. Detta kostar 7500 kr!!

Vi kommer inom kort att ta ett nytt prov då enbart på biologiska parametrar.

Hälsningar

Vattengruppen