torsdag, 20 september 2018 17:10

VIKTIGT MEDDELANDE! från Södra Länsö vatten.

Den senaste vattenprovtagningen på vårat gemensamma vatten som togs 10/9 visar tyvärr på för högt värde på Coliforma bakterier 13 cfu/100ml.

Vattnet räknas därför som otjänligt. Gränsvärdet är max 10 cfu/100 ml. Pga att vi försörjer fler än 50 personer med vatten ställs större krav på vår verksamhet och med lägre gränser på analyserade parametrar.

Har man en egen brunn är gränsvärdet max 50 cfu/100ml.

Anledningen att vi har för högt värde vet vi inte i nuläget.

Coliforma bakterier ska inte förväxlas e-coli bakterier som är allvarligare.

Det man kan misstänka är inläckage av yt/regnvatten, tarmbakterier från något djur eller fekalier.

Är man känslig kan man känna oro i magen eller illamående.

Vi uppmanar därför alla att tillsvidare koka allt vatten som ska förtäras i ett par minuter( glöm ej tandborstvattnet.)

Vi bestrålar allt vatten som går ut från vattenverket med UV-ljus. 

Info om vattenproblemet är uppsatt på alla våra bryggor vid Svedda och på pumphuset.

och ska även in på Länsö hemsidan.

Norra Länsö var drabbad av samma problem 10/4 så där finns också lite att läsa om detta.

Vi kommer att ta ett nytt prov framöver och återkommer med info hur det ser ut.

Vid frågor kontakta:

Fredrik Berggren 070-6037452

Leif Pettersson    070-4245513