söndag, 24 juli 2016 07:49

Vattenskoter på Länsö

Ni som kör vattenskoter bör först och främst känna till reglerna -se nedan.
Viktigt är också att visa hänyn till boende på Länsö. Att passera i sundet är ok men inte lek. Tänk på att ljudet kan vara störande.
 
"Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där man kör. Som vattenskoterförare måste man därför känna till sjövägsreglerna och i övrigt använda gott omdöme i förhållandet till annan sjötrafik"
- Sjöfartsverket
 
Styrelsen Länsö Södra

klart.se