söndag, 02 september 2018 16:43

Kallelse till extra föreningsmöte Norra Länsö Tomtägareförening

Lördagen den 15/9 kl.13.30 på Midsommarängen.

Kallelse skickas per epost till medlemmar den 3/9.

Med vänlig hälsning

Anders Jansson

---------------------------------------

Länsö Norra Tomtägareförening