onsdag, 30 maj 2018 17:58

Årsmöte Länsö Norra tomtägarförening

 

Medlemmar i Länsö Norra Tomtägareförening.

Kallas till årsmöte 2018 på midsommarängen.

Söndagen den 17:e Juni kl. 10.00.

Med vänlig hälsning

Anders Jansson