onsdag, 11 april 2018 03:47

VIKTIGT MEDDELANDE TILL TOMTÄGARE PÅ NORRA LÄNSÖ!


Måndagen den 9/4-2018 så lämnades vattenprover på vårt dricksvatten på Norra Länsö in för analys.
Provsvaret har idag meddelats oss, och detta ger svaret att vårt dricksvatten är OTJÄNLIGT!

I proven har det funnits spår av Coliforma Bakterier, 15cfu/100ml. Då vi är många anslutna till systemet
och hamnar under kategorin som livsmedelsproducent så är gränsvärdet 10cfu/100ml för tjänligt vatten.

Det kan nämnas att om man har en egen brunn så är gränsvärdet 50cfu/100ml för otjänligt vatten.
Mer än 500cfu/100ml räknas som hälsofarligt. Coliforma bakterier uppstår oftast då ytvatten har trängt in
i grundvatten reservoaren, antagligen vid snabb snösmältning eller annan översvämning.
Dessa bakterier skall inte förväxlas med E-Colia, för vi har inte uppmätt några sådana! Läs gärna om Coliforma bakterier på nätet.

Vi har därför som skyldighet att informera våra medlemmar om detta tillstånd och att om man är känslig eller osäker bör koka sitt vatten innan förtäring.
När snösmältningen och vårfloden har avtagit kommer vi att ta nya prover och meddela hur det ser ut då.

Vattenansvariga Norra Länsö Tomtägareförening
Anders Jansson
Göran Eriksson