Håll koll på fiberkablarna på din tomt

Fiberanslutningen på ön fortskrider, datum för driftstart är i dagsläget oklart.

Värt att notera är dock att när allt är på plats är respektive fastighetsägare ansvarig för skada på fiberkablarna.

Det gäller alltså att ha koll på var fiberkabeln ligger vid eventuell ut- eller nybyggnad av hus eller mark-/grävarbete.